Безплатна доставка

за поръчки над 100лв.

гр. Пазарджик

ул. Никола Ламбрев 24

0894720573

Направи запитване

Пон-Пет 8:00 - 17:00

Оналайн сме 24/7

Условия за ползване

Добре дошли във fanatic.bg

  Тази уеб страница (наречена „САЙТ“) е администрирана от дружество РАЙС7 ЕООД (наречена и „ fanatic.bg”), със седалище в България, Пазарджик, ул. Д-р Никола Ламбрев №24.

  Моля, прочетете внимателно общите условия по-долу преди да използвате САЙТА.
За използването на този САЙТ, Вие се съгласявате безусловно с тези правила и условия.
Следните правила и условия установяват минимални изисквания. Използването на САЙТА се подчинява на общите разпоредби на закона.
Общите условия могат да бъдат променени по всяко време чрез актуализиране на настоящия САЙТ. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/клиенти.
Също така, fanatic.bg ще осъществява промени на тези Условия за ползване, ако тези промени са наложени от влязло в сила законодателство, а ако са наложени със задна дата, промените ще се прилагат ретроактивно за вече доставени и потвърдени поръчки.

  В тези случаи fanatic.bg е задължен да информира ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ за най-новата версия и ако се изисква, промените се прилагат и за поръчките вече доставени/потвърдени чрез публикуване в САЙТА.
Ако някоя от разпоредбите на тези Правила и условия за ползване на САЙТА се считат за невалидни или неприложими, независимо от причината, това не отменя валидността и приложимостта на останалите разпоредби.

  Влизайки в САЙТА, потребителите се съгласяват да спазват представените общи условия, както и приложимите закони.
fanatic.bg полага усилия да поддържа точността на информацията, представена в САЙТА. Въпреки това, като се има предвид възможните грешки в тази информация, fanatic.bg уточнява, че изображенията на продуктите имат информативен характер, а доставените продукти могат да се различават от изображенията по какъвто и да е начин, поради промяна на характеристиките и дизайна, без предизвестие от страна на производителите.
 Също така, някои от характеристиките или цените на продуктите, представени в САЙТА, могат да бъдат променени от fanatic.bg без предизвестие и могат да съдържат оперативни грешки.

  Също така, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, понякога описанията на продуктите могат да бъдат непълни. Въпреки това, от fanatic.bg се стремим да предоставим най-подходящата информация.
Промоциите/офертите, представени в САЙТА, са налични до изчерпване на количествата.
САЙТЪТ може да съдържа и линкове към други сайтове. fanatic.bg не носи отговорност за политика на поверителност, практикувана от уебсайтове, които не администрираме, както и друга информация, спомената в тези сайтове.

  В съдържанието на този документ следните термини, използвани с главни букви, ще имат конкретни значения, свързани с контекста, както е посочено по-долу:
ПОТРЕБИТЕЛ: представлява лицето, което влиза в САЙТА, за частни или професионални цели и който е съгласен с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на сегашния САЙТ, отговаряйки на всички изисквания за регистрация и ползване.
КЛИЕНТ: представлява лицето, което влиза в САЙТА, за частни или професионални цели и който е съгласен с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на сегашния САЙТ, отговаряйки на всички изисквания за регистрация и ползване, който подава и финализира поръчка.
ЗЛОУПОТРЕБА ПРИ ПОЛЗВАНЕ: представлява използването на САЙТА по начин, който противоречи на практиката в областта на регламентите и действащото законодателство, или по някакъв друг начин, който може да навреди на ДРУЖЕСТВОТО.
ПОРЪЧКА: представлява електронен документ, създаден вследствие на влизането в САЙТА на КЛИЕНТА, който е форма на комуникация между ДРУЖЕСТВОТО и КЛИЕНТА.
ДОГОВОР: представлява ПОРЪЧКА, потвърдена от ДРУЖЕСТВОТО, чрез която fanatic.bg се съгласява да достави на КЛИЕНТА продуктите и услугите, а КЛИЕНТЪТ се съгласява да ги заплати.

САЙТЪТ може да бъде използван само със законни цели.
Забранено е използването на САЙТА по начин, който би могъл да навреди на САЙТА, но без да ограничава достъпа, като например:
– с цел за измама или по друг начин за извършване на престъпление или друга незаконна дейност;
– изпращането, използването или повторното използване на всякакъв вид материали, които са незаконни, обидни, оскърбителни, клеветнически, нецензурирани или заплашителни, или са несъвместими с правилата за авторско право, търговската марка, конфиденциалността, сигурността на личните данни, или е обидно, съдържа вируси, политически послания или каквато и да е форма на спам.
fanatic.bg си запазва правото да откаже достъпа в САЙТА на който и да е ПОТРЕБИТЕЛ, да затвори акаунта или да анулира ПОРЪЧКАТА, дори и потвърдените поръчки.

Продуктите и услугите, показани в САЙТА, представляват оферта на fanatic.bg.

Вашата ПОРЪЧКА ще се приема от fanatic.bg като предложение за договор.

Чрез осъществяване на ПОРЪЧКА в САЙТА, Вие, като КЛИЕНТ потвърждавате, че сте съгласни с формата на комуникация (телефон или e-mail), чрез който fanatic.bg осъществява изпълнението на поръчките в САЙТА.

Ако fanatic.bg потвърждава изпълнението на една ПОРЪЧКА, това означава пълно приемане на условията на ПОРЪЧКАТА. Приемането на поръчката от fanatic.bg се счита за извършено тогава, когато съществува електронно потвърждение (e-mail), изпратено от fanatic.bg до КЛИЕНТА, без да се изисква потвърждение за получаване от страна на клиента.

fanatic.bg в нито един момент не разглежда непотвърдена ПОРЪЧКА да има силата на ДОГОВОР.

ДОГОВОРЪТ влиза в сила при потвърждение на ПОРЪЧКАТА от ДРУЖЕСТВОТО.

Настоящите правила и условия за продажба са на основата на сключения ДОГОВОР. Гаранционната Карта, издадена от ДРУЖЕСТВОТО или негов доставчик е неизменна част от горепосочените документи.

Предмет на ПОРЪЧКАТА представлява продуктът/продуктите и услугите, за които КЛИЕНТЪТ е изразил желание да закупи чрез създаване на ПОРЪЧКА в САЙТА, потвърдена от fanatic.bg. Продуктът/продуктите притежават характеристиките, описани от ДРУЖЕСТВОТО в САЙТА.

Информация относно наличността на продуктите, които fanatic.bg продава, е предоставена в САЙТА и на страницата на всеки продукт. Когато продуктът е представен в САЙТА като наличен, това означава, че е наличен минимум един брой от него. След преглед на ПОРЪЧКАТА, fanatic.bg уведомява КЛИЕНТА чрез e-mail, в случай че продуктът не е в наличност, ако наличността не е била обновена по технически причини. fanatic.bg не носи отговорност за необновена наличност по технически причини.

Внимание: времето за доставка на продуктите е индикативно.

Цената на продуктите и услугите е тази, която е посочена в САЙТА. Цената може да бъде променена от ДРУЖЕСТВОТО във всеки момент без предупреждение.

За да бъде приложима, цената на продукта/услугата трябва да бъде правилна и сериозна. По този начин ДРУЖЕСТВОТО предупреждава, че има моменти, когато в резултат на неизправност на САЙТА или грешка, цената показана на САЙТА може да не е истинската. В тези случаи ДРУЖЕСТВОТО ще информира КЛИЕНТА относно правилната цена.

Във всеки случай точността на цената ще се проверява в момента на потвърждение на ПОРЪЧКАТА.

В случай, че истинската цена на един продукт е по-ниска от тази, която е показана в САЙТА, ще се таксува по-ниската стойност. Ако поради неизправност на САЙТА показаната цена в САЙТА е по-ниска от истинската цена за продажба, Вашата ПОРЪЧКА ще бъде отхвърлена. В този случай, трябва да се извърши друга ПОРЪЧКА за закупуване на продукта с истинската му цена.

С изключение на случаите, когато е посочено друго, цената включва ДДС, както и всеки друг вид данък.

Цената, начинът за плащане и периодът за плащане са посочени в ПОРЪЧКАТА. fanatic.bg издава на КЛИЕНТА фактура за поръчаните продукти и услуги, а КЛИЕНТЪТ има задължението да предостави цялата необходима информация за издаване на фактура съгласно законодателството в България.

ДРУЖЕСТВОТО ще изпълни своите задължения според договора в рамките на максимум 7 дни от датата на потвърждението, изпратено на КЛИЕНТА относно ПОРЪЧКАТА. В случай, че не може да изпълни ПОРЪЧКАТА, тъй като продуктът не е в наличност, ДРУЖЕСТВОТО ще информира КЛИЕНТА за тази ситуация.

ДРУЖЕСТВОТО може да достави на КЛИЕНТА подобен продукт със същата цена, в случай че поисканият продукт не е в наличност, само след информиране и декларирано съгласие от страна на КЛИЕНТА.

Продуктът ще бъде доставен на КЛИЕНТА чрез куриерска фирма. Начинът на доставка е от офис до врата или до офис на куриера.

Освен ако не съществува изрична договорка с КЛИЕНТА, fanatic.bg не поема отговорност за рискове, свързани с продуктите и услугите, след предаването им на куриерската фирма.

fanatic.bg ще опакова подобаващо продуктите и ще осигури предаването на придружаващите ги документи.

Доставката се счита за изпълнена, когато е налице подпис на КЛИЕНТА при получаване на документа за транспорт, доставен от куриера.

Съгласно законодателството, потребителят има правото да уведоми търговеца в писмен вид, че се отказва от покупка без да дължи неустойка и без да посочва причина, в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата на получаване на продукта или в случай на представяне на услуги – от сключване на договора.

Предвид факта, че повечето продукти, предлагани от fanatic.bg, са персонални, по желание на клиента, то те не подлежат на връщане, освен в следните случаи:
1. Установен е дефект при приемането на ПОРЪЧКАТА, в присъствието на куриера.
2. Установена е съществена разлика между получения и поръчания продукт.
3. Продуктът е с различен размер от поръчания, по вина на ПРОДАВАЧА.

fanatic.bg може да възложи на трети лица услугите по изпълнението на ПОРЪЧКИТЕ, запазвайки винаги отговорността пред КЛИЕНТА за всичките си задължения, поети по договор.

Всички продукти, които се продават от fanatic.bg през САЙТА, с изключение на преопакованите продукти, се ползват от условия за гаранция, съгласно закона и търговските политики на производителя. Продуктите са нови, в оригинални опаковки и произлизат от оторизирани източници на всеки производител.

Продуктите, продавани и доставяни от fanatic.bg, разполагат с гаранционни карти, издадени директно от производителя. Ако доставчикът не разполага с мрежа на национален сервиз, гаранцията се издава от fanatic.bg.

Собствеността на поръчаните продукти и услуги се прехвърля на КЛИЕНТА в момента на извършване на плащането от негова страна.

fanatic.bg не носи отговорност за вреди от всякакъв вид, в резултат на които КЛИЕНТЪТ или трето лице може да пострада при изпълнението от fanatic.bg на което и да е от задълженията си относно ПОРЪЧКА/ПРИЕТА ПОРЪЧКА, и за вреди, произлизащи от използването на продукти/услуги след доставяне и специално при загубата на продуктите.


fanatic.bg не носи отговорност за преки загуби (включително, но без ограничение, загуби на печалби, приходи, данни или ненужни разходи) или всякакви други непреки загуби, претърпени от ПОТРЕБИТЕЛ/КЛИЕНТ, които не са незабавна и пряка последица от нарушението на договора от страна на fanatic.bg. fanatic.bg не гарантира, че продадените продукти в САЙТА са подходящи за други цели, различни от общоприетите за съответните продукти. fanatic.bg не носи отговорност за преки, непреки или случайни загуби, причинени на КЛИЕНТИТЕ или на продукти от трети страни, продадени съгласно този договор.

fanatic.bg поема отговорност, когато подизпълнителите и/или всякакъв вид партньор, участващ в изпълнението на ПОРЪЧКАТА, не изпълнят договорените задължения.

Нито една от страните не носи отговорност за неизпълнението на задълженията си по договор, ако това неизпълнение се дължи на непреодолима сила.

Страната, която се позовава на непреодолима сила, е задължена да информира веднага и изчерпателно другата страна за възникването ѝ, да вземе всички мерки да се ограничат последствията от това събитие, и да докаже невъзможността да се изпълнят задълженията в рамките на 7 (седем) дни от възникването на събитието.

ДОГОВОРЪТ е подчинен и ще бъде тълкуван съгласно действащото законодателство на Република България, като се изключва Конвенцията на Организацията на Обединените Нации за международните договори за продажба на стоки.

Всеки съдебен спор, възникнал от или във връзка с този ДОГОВОР, ще бъде разглеждан в рамките на изключителната компетентност на съдилищата на град София, България, при спазване на разпоредбите относно юрисдикцията при потребителски сключени договори.

logo

Лесно е и си заслужава

Или влез в профила си

Като кликнете върху Register или Регистрирайте се, Вие приемате Условията за ползване и Политиката за поверителност на fanatic.bg. Можем да Ви изпратим съобщения, касаещи Вашия профил и регистрация. Никога няма да Ви изпращаме непоискани маркетингови съобщения, без Ваше разрешение.

logo

Често ни посещаваш?

Или влез в профила си

Като кликнете върху Register или Регистрирайте се, Вие приемате Условията за ползване и Политиката за поверителност на fanatic.bg. Можем да Ви изпратим съобщения, касаещи Вашия профил и регистрация. Никога няма да Ви изпращаме непоискани маркетингови съобщения, без Ваше разрешение.

logo